U NAS POSTRZELASZ Z KAŁASZNIKOWA I INNEJ BRONI BEZ POZWOLENIA - POSIADAJĄC

TYLKO DOWÓD OSOBISTY.

Tel. +48 511-129-210

strzelnica sportowa Snajper