top of page

Wspólna pasja, patent strzelecki, pozwolenie na broń, oferty specjalne

Korzyści
KORZYŚCI

Członkowie Klubu Strzeleckiego "Snajper" korzystający z naszej strzelnicy ​:

 • nie opłacają opłaty wejściowej 20 PLN

 • posiadają 10% zniżki na amunicję zakupioną i wystrzeloną na naszej strzelnicy

 • posiadający własną broń wynajmują tor bezpłatnie bez limitu czasowego

Dołącz do Klubu
JAK DO NAS DOŁĄCZYĆ

Do Klubu Strzeleckiego "Snajper" mogą należeć osoby wymienione w III Rozdziale Statutu Stowarzyszenia.

Aby zostać członkiem Klubu Strzeleckiego "Snajper" kandydat powinien :

 1. złożyć do Zarządu Klubu następujące dokumenty :

 2. Poświadczyć własnoręcznym podpisem znajomość i akceptację :

 3. Wnieść jednorazową opłatę wpisową oraz opłacać składki członkowskie w wysokości ustalonej przez Zarząd Klubu zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia
   

 4. Przedstawić do wglądu dowód osobisty w celu sprawdzenia zgodności danych z podanymi w deklaracji​ członkowskiej

Opłaty
OPŁATY

Opłaty i składki członkowskie związane z przynależnością do Klubu Strzeleckiego "Snajper" w 2024r. :

Jednorazowa opłata wpisowa dla nowych Członków

Składka członkowska roczna

400 PLN

300 PLN

Składka roczna Członka zespołu kolekcjonerów broni i militariów

50 PLN

UWAGA

Składka członkowska roczna w całości musi być opłacona do dn. 31 stycznia

Nowi Członkowie Klubu opłatę wpisową i składkę członkowską roczną opłacają w całości w momencie wstąpienia do Klubu

Opłaty i składki członkowskie związane z przynależnością jedynie do zespołu kolekcjonerów broni i militariów w 2024r. :

Składka członkowska roczna

100 PLN

UWAGA

Wstępujący jedynie do zespołu kolekcjonerów broni i militariów nie opłacają opłaty wpisowej

 

Osoby należące jedynie do zespołu kolekcjonerów broni i militariów korzystając ze strzelnicy nie posiadają korzyści jak członkowie KS SNAJPER, tj.

 • opłacają opłatę wejściową

 • ponoszą koszt związany w wynajęciem toru strzeleckiego

 • nie są objęci zniżkami klubowymi na amunicję

Składki prosimy wpłacać przelewem na konto nr: 55 8769 0002 0000 9159 2000 0010 (SBR Szepietowo), w tytule przelewu wpisując zgodnie ze wzorem : "Nazwisko i imię, rok, składka członkowska / wpisowe".
Przykład : Nowak Jan, 2024, składka członkowska

bottom of page