Wspólna pasja, patent strzelecki, pozwolenie na broń, oferty specjalne

 
KORZYŚCI

Członkowie Klubu Strzeleckiego "Snajper" korzystający z naszej strzelnicy ​:

  • nie opłacają opłaty wejściowej 20 PLN

  • posiadający własną broń wynajmują tor bezpłatnie bez limitu czasowego

 
JAK DO NAS DOŁĄCZYĆ

Do Klubu Strzeleckiego "Snajper" mogą należeć osoby wymienione w III Rozdziale Statutu Stowarzyszenia.

Aby zostać członkiem Klubu Strzeleckiego "Snajper" kandydat powinien :

  1. złożyć do Zarządu Klubu następujące dokumenty :

  2. Poświadczyć własnoręcznym podpisem znajomość i akceptację :

  3. Wnieść jednorazową opłatę wpisową oraz opłacać składki członkowskie w wysokości ustalonej przez Zarząd Klubu zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia
     

  4. Przedstawić do wglądu dowód osobisty w celu sprawdzenia zgodności danych z podanymi w deklaracji​ członkowskiej

 
OPŁATY

Opłaty i składki członkowskie związane z przynależnością do Klubu Strzeleckiego "Snajper" w 2022r. :

Jednorazowa opłata wpisowa dla nowych Członków

400 PLN

Składka członkowska roczna

200 PLN

Składka roczna Członka grupy kolekcjonerów broni i militariów

50 PLN

UWAGA

Składka członkowska roczna w całości musi być opłacona do dn. 31 stycznia

Nowi Członkowie Klubu opłatę wpisową i składkę członkowską roczną opłacają w całości w momencie wstąpienia do Klubu

Składki prosimy wpłacać przelewem na konto nr: 55 8769 0002 0000 9159 2000 0010 (SBR Szepietowo), w tytule przelewu wpisując zgodnie ze wzorem : "KS Snajper, nazwisko i imię, rok, składka członkowska / wpisowe".
Przykład : KS Snajper, Nowak Jan, 2022, składka członkowska

Kopię dowodu wpłaty lub potwierdzenie przelewu należy przedstawić Zarządowi Klubu przesyłając mailem lub dostarczając w formie papierowej do siedziby Klubu Strzeleckiego "Snajper".